Naše služby

Advokáti  kanceláře poskytují právní služby zejména  podnikatelským subjektům a veřejnoprávním subjektům. Odborné zaměření advokátů pokrývá  téměř všechny oblasti
a fáze podnikání včetně mimořádných situací, které při podnikání mohou nastat.

Advokáti se zaměřují zejména na:

 • korporátní právo
 • zdravotnické a medicínské právo
 • smluvní agendu
 • veřejné zakázky
 • stavební právo, stavební řízení
 • komunální právo
 • obchodní a občanské právo
 • trestní právo

V rámci tohoto zaměření jsou pak poskytovány:

 • obecné právní konzultace
 • právní stanoviska, rozbory, odborné posudky
 • zhotovení a kontrola smluvní a jiné dokumentace
 • revize dokumentů či firemních procesů
 • zastupování a řešení sporů
  • soudní řízení
  • rozhodčí řízení
  • správní řízení
  • mediace
 • obhajoba v trestním řízení