Seznamte se s naší advokátní kanceláří


JUDr. Otakar Pazdziora

JUDr. Otakar Pazdziora

 • nar. 1952
 • advokát
 • rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Právnická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně, vystudoval v roce 1978. Od počátku své praxe působí v advokacii. Nejprve v Ústí nad Labem a od roku 1984 v Děčíně. Začátkem 90 let založil advokátní kancelář. Zaměřuje se na zdravotnické právo, obchodní právo a trestní právo. Ovládá německý jazyk.

Datová schránka: cs6dmia


Mgr. Vlastimil Škoda

Mgr. Vlastimil Škoda

 • nar. 1955
 • advokát

Spoluzakladatel advokátní kanceláře. V roce 1991 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1994 advokát. Ve své praxi se věnuje především komunálnímu právu. Zastupoval a zastupuje zejména samosprávné celky (Ústecký kraj) či subjekty jimi řízené (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.). Dále se věnuje právu obchodnímu a správnímu. Ovládá německý jazyk.

Datová schránka: vx4dqn6


Ing. Pavel Košnar

Ing. Pavel Košnar

 • nar. 1965
 • tajemník advokátní kanceláře

Zajišťuje organizační záležitosti advokátní kanceláře. Vystudoval v magisterském studijním programu obor Hospodářská politika a správa. Má licenci pro služby soukromých detektivů. Je znalcem jmenovaným krajským soudem v:

 • oboru ekonomika – ceny a odhady motorových vozidel, oceňování bazénů, bazénové technologie
 • oboru strojírenství – posuzování technických stavů motorových vozidel autoopravárenství

 


Mgr. Jana Škorpíková

Mgr. Jana Škorpíková

 • nar. 1983
 • advokát

V roce 2008 ukončila magisterské studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V advokátní kanceláři Pazdziora, Škoda a spol. od roku 2009. Ve své praxi se věnuje především občanskému a obchodnímu právu. Zabývá se též stavebním právem a veřejnými zakázkami. Zastupuje především soukromoprávní korporace. Ovládá jazyk německý a anglický.

Datová schránka: abdf8cr


Mgr. Jana Chotětická

Mgr. Jana Chotětická

 • nar. 1984
 • advokát

Magisterské studium absolvovala v roce 2010 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od března 2010 působí v Advokátní kanceláři Pazdziora, Škoda a spol. Zaměřuje se především na otázky zdravotnického práva, obchodního a rodinného práva. Ovládá jazyk německý a anglický.


Petra Dvořáková

Petra Dvořáková

 • nar. 19. 3. 1994
 • asistentka advokátní kanceláře

V advokátní kanceláři od roku 2016.


Zuzana Pravdová

Zuzana Pravdová

 • nar. 1979
 • asistentka advokátní kanceláře

V advokátní kanceláři od roku 2006.