Vítejte v advokátní kanceláři Pazdziora, Škoda a spol.

Advokátní kancelář Pazdziora, Škoda a spol., byla založena počátkem 90 let ihned, jakmile to umožňovaly právní podmínky pro soukromý výkon advokacie.

Advokátní kancelář založil JUDr. Otakar Pazdziora, který působí v advokacii již od roku 1978. V rámci kanceláře vykonávají advokacii, jak starší, zkušení advokáti, tak i mladí advokáti a koncipienti.

Advokáti advokátní kanceláře zastupují zejména veřejnoprávní klienty a korporátní klienty. Zaměřují se na náhrady škod ve zdravotnictví, spory ve stavebnictví, veřejné zakázky, komunální právo a obchodně právní spory. Významnou část agendy tvoří obhajoby v trestním řízení.

Patříme k nejdéle působícím advokátním kancelářím v rámci ČR a k nejvýznamnějším kancelářím v severních Čechách. Klientům poskytujeme právní služby nejvyšší odborné úrovně. Naši advokáti jednají profesionálně
a efektivně. O cenových podmínkách naší práce se s klientem dohodneme.

Pokud si s námi chcete sjednat schůzku zatelefonujte,
případně využijte náš kontaktní formulář.